Techninė apžiūra:
Mūsų servisas teikia transporto priemonių paruošimo techninei apžiūrai paslaugą. Jos metu tikrinama ar transporto priemonės techninė būklė, konstrukcija, sistemų, agregatų ir mazgų veikimas bei efektyvumas atitinka Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reiklavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto Inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008-07-29 įsakymu Nr.2B-290 (Žin., 2008, Nr. 88-3550, Nr. 106-4073; 2009, Nr. 6-212; 2010, Nr. 50-2465; 2011, Nr. 77-3792; 2012, Nr. 7-257), gamintojo ir kitų teisės aktų reikalavimus, ar identifikuojami transporto priemonės duomenys atitinka nurodytus pateikiamuose dokumentuose:

  • Apšvietimo ir šviesos signalizacijos tikrinimas: tinkamai sureguliuojame artimųjų, tolimųjų bei priekinius rūko žibintus, kad apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisai atitiktų pagrindinius techninius reikalavimus kelių transporto priemonėms I arba II dalies I skyriaus reikalavimus.
  • Vairavimo sistemos tikrinimas: pašaliname tuos vairavimo sistemos neatitikimus, kurie neatitinka gamintojo reikalavimų.
  • Stabdžių sistemos tikrinimas. Stabdžiai yra viena svarbiausių eismo saugumo požiūriu automobilio sistemų, todėl jų tvarkingumui ir patikimumui skiriamas ypatingas dėmesys.
  • Ratų tikrinimas. Tikrinamas protektoriaus rašto gylis, vairuotojas įspėjamas, jei ratai neatitinka nustatytų reikalavimų.
  • Važiuoklės ir kėbulo tikrinimas. Keičiame išklibusius pakabos šarnyrus, sudilusias stabilizatoriaus įvores, nesandarius amortizatorius ir t.t.
  • Variklio tikrinimas.

 

Klientui pageidaujant, visus su technine apžiūra susijusius darbus atliksime mes. Palikite automobilį mums, o mes Jums grąžinsime jį su technikinės apžiūros talonu ir lipdukais!